'Behaalde resultaten'

''Verenigingenavond Haalderen'' - 21 februari 2018
 
Woensdag 21 februari heeft Platform 'Haalderen leeft!' bij R.K.V.V. HAVO een avond georganiseerd voor sociaal leven en verenigingen binnen Haalderen. Het thema van de avond was: 'Het inzichtelijk maken van behoeftes en knelpunten en hoe dit eventueel op te lossen is door middel van samenwerkingen. 
Tijdens de avond zijn veel initiatieven tussen verenigingen onderling ontstaan. Daarnaast hebben verenigingen zich open gesteld voor een algemene activiteitenkalender voor Haalderen. Een gemakkelijk hulpmiddel om binnen een blik te kunnen zien wat er te doen is in Haalderen. Wordt vervolgd dus!

''Paatljes Mariaplein'' - 22 februari 2018

Vanuit de bewoners werd er meerdere keren melding gemaakt van auto's die op het Mariaplein konden rijden of parkeren. In gesprek met de gemeente zijn er een aantal paaltjes gerealiseerd zodat het Mariaplein niet toegankelijk is voor auto's. Platform Haalderen leeft! wil het plein, dat immers het centrum van Haalderen vormt, opnieuw inrichten zodra de oude spar opgeknapt is.

''AED-cursus'' - 17 mei & 24 mei 2018

De AED cursus was en is een van de grotere onderwerpen van het plan. Tijdens de startbijeenkomst benadrukte veel inwoners dat er meer AED's geplaatst moesten worden. Maar wat blijkt? Er hangen genoeg AED's maar mensen weten niet hoe ze moeten reanimeren. Vandaar dat platform Haalderen leeft! dit zo snel mogelijk opgepakt heeft. Er hebben zich 10 mensen aangemeld voor het volgen van deze AED-cursus, tegen een laag tarief en met succes hun reanimeerdiploma gehaald. Er zijn veel geïnteresseerden die zich hebben opgegeven voor de tweede cursus.

''Afstemmen van activiteiten'' - 1 juni 2018

Een van de speerpunten binnen het dorpsontwikkelingsplan, onder het thema 'sociaal leven en verenigingen' . Door een algemene activiteitenkalender te lanceren en met verenigingen om de tafel te zitten, lijkt het dat Platform Haalderen leeft! een goed begin heeft gemaakt om dit punt zo veel mogelijk te verhelpen.

''Waardwonen neemt Mariaplein over en bouwt 10 appartementen'' - 5 december 2018

Een van de grootste speerpunten binnen het dorpsontwikkelingsplan is het speerpunt ''de oude supermarkt aan het mariaplein''. Na jaren verpaupering vinden de inwoners het echt tijd om daar verandering in te brengen. Waardwonen heeft het vanaf december 2018 overgenomen en zal naar verwachting in 2019 het pand slopen en opnieuw opbouwen.  Hierdoor komen er 10 nieuwe huurappartementen in Haalderen vrij en is er eindelijk een bestemming voor het pand!

''Verdubbeling van leden voor Watchapp Haalderen'' - december 2018

Een van de thema's binnen het dorpsontwikkelingsplan is 'Verkeer en veiligheid' . Hierbij speelt buurtpreventie een belangrijke rol in de veiligheid. Vandaar dat Haalderen leeft! flyers heeft rondgebracht om mensen te attenderen op het bestaan van de buurtpreventie app. Het ledenaantal is verhoogd van rond de 50 naar meer dan 100 leden, komende uit verschillende straten. Er zal een vervolg hieraan gegeven worden door WhatsApp borden te gaan plaatsen.

''Renovatie Van der Mondeweg - 3 mei 2019

De Van der Mondeweg is en blijft een van de grootste zorgtepunten binnen Haalderen. Tijdens de renovatie van de weg heeft de provincie twee display's geplaatst ter hoogte van de Aldi en de Kolk, om de snelheid binnen het dorp te verminderen. Daarnaast is er een voetpad gekomen van de Aldi naar de Essenpas. Dit werd van belang gevonden door de verkeersdrukte die er is door de schoolgaande fietsers. Omdat het een renovatie en geen herinrichting betrof, kon er aan de weg zelf niets veranderd worden. De volgende afspraken moeten nog gerealiseerd worden in samenwerking met de provincie:
- groenvoorzieningen langs de weg (in de vorm van hagen, zoals in Gendt)
- verbeterde oversteekplaatsen Lage Zandsestraat indien er woningbouw komt tegenover de Aldi)

''Herinrichting en Opening Haalders Bos'' - 8 september 2019

Een van de speerpunten binnen het dorpsontwikkelingsplan, onder het thema 'Natuur en veiligheid'  is het Haalders Bos.  De laatste jaren was deze slecht onderhouden en was er sprake van wildgroei. In 2018 heeft de werkgroep Natuur en recreatie' een plan gemaakt om het Haalders Bos weer aantrekkelijk te maken om een wandeling te maken of om actief bezig te zijn. Vanaf januari 2019 is men begonnen met al het snoeiwerk en het kappen van sommige bomen. Ook de sloot is uitgediept.  Er is een honden losloopveldje gekomen in het midden van het bos. Daarnaast zijn er diverse bijvriendelijke bloemen geplaatst in het bos. Ook heeft het bos een jutbak gekregen en loopt er door het bos een verhard pad, voor mensen die . Achter het zomerdijkje is er een speelveld ontstaan die de vrijwilligers van Haalderen leeft! onderhouden. Verder zijn er diverse vogelhuisjes in het bos opgehangen in samenwerking met basisschool de Wieling.

Deze site is voor het laatst geüpdatet op: 22-12-2019