'Dorpsontwikkelingsplan'

Hoe is het dorpsontwikkelingsplan ontstaan?

In 2016 zijn een aantal vrijwilligers uit Haalderen onder begeleiding van vrijwilligers van DKK gestart met het opstellen van een dorpsontwikkelingsplan. Een plan vol met ideeën, knelpunten en wensen van de inwoners uit Haalderen. Met behulp van briefjes waar mensen thema's konden indienen en stickers waarbij mensen de belangrijkheid konden aangeven van bepaalde briefjes. Deze ideeën zijn verder uitgewerkt door deze groep vrijwilligers, die het plan de naam 'Haalderen leeft!' gaf. Om te bekijken of de plannen reëel zijn, is er een klankbordbijeenkomst in juni 2017 geweest met betrokkenen en deskundigen. Daarbij zijn verschillende plannen getoetst op de haalbaarheid ervan. Dit heeft uiteindelijk geleid tot het dorpsontwikkelingsplan zoals hij er nu ligt. De groep vrijwilligers is doorgegaan als platform Haalderen leeft! die onder meer het dorpsontwikkelingsplan nu tot uitvoering gaat brengen.

De startbijeenkomst in Januari 2017

De Klankbordbijeenkomst in Juni 2017

Digitale Versie Dorpsontwikkelingsplan

Hier vindt u de digitale versie van Dorpsontwikkelingsplan Haalderen.
U kunt hem op onze site bekijken en eventueel downloaden wanneer u op de pijl rechtsboven klikt en dan downloaden.
(Let op! Vanaf pagina 2 staan de pagina's per twee naast elkaar)

Deze site is voor het laatst geüpdatet op: 22-12-2019