Home

Nieuwbouw aan het Mariaplein

De sloop op het Mariaplein van de voormalige supermarkt is bijna afgerond. De werkzaamheden hebben vertraging opgelopen door de vondst van asbest en een ondergrondse tank. Direct na de kerstvakantie kan begonnen worden met het aanbrengen van de fundering voor het nieuwe complex.

Speerpunten

Een greep uit de speerpunten van het wijkplatform "Haalderen Leeft!":