'Werkgroep Natuur & Recreatie'
Wij stellen voor... Natuur & Recreatie

v.l.n.r. Roland Rikken, Marjo Hendriks, Mariske Wollaert & Jos Botterblom.

De volgende personen zitten in deze werkgroep:
Roland Rikken 50 jaar werkt bij een kwekerij en heeft veel affiniteit met de natuur.
Jos Botterblom  57 jaar, werkt als machine operator en vindt een schoon Haalderen belangrijk.
Mariske Wollaert  45 jaar, project manager bij een afvalverwerkingsbedrijf en geniet al sportend van de mooie natuur.
Marjo Hendriks 63 jaar, oud eigenaar van Alustaal bv en ziet graag dat Haalderen de mooie polders blijft koesteren.


Totstandkoming van het plan:
Er is begin 2017 door wethouder Helga Witjes het plan gelanceerd, om een dorpsontwikkelingsplan Haalderen op te zetten. Er zijn diverse groepen gevormd.
Onze werkgroep is van natuur en recreatie. We hebben op dat gebied alles in Haalderen onder de loep genomen wat anders of verbeterd moest worden. Er is een opzet gemaakt met in grote lijnen onze bevindingen en dit bij het A.B. bestuur afgegeven.
Dit kwam in een prachtig boekwerk dat in oktober 2017 gepresenteerd aan de inwoners van Haalderen.

Uitvoering van het plan & Start Haalders Bos:
Hier opvolgend kreeg onze werkgroep N&R nieuwe mensen om deze veranderingen en verbeteteringen uit te werken en zien te realiseren.
Omdat in het hart van ons dorp het “Haalders bos “het meest opvallend is, hebben we dit als eerste project genomen.
Het Haalders bos is niet onderhouden en is een donker bos die in elkaar gegroeide bomen en struiken heeft, waardoor je niet meer de paden kunt vinden en deze verwilderd oogt.
De rust is er nog wel te vinden, maar de uitstraling is ver te zoeken.


We hebben velen eigenaren/partijen waar we rekening mee moesten houden, en uiteindelijk heeft het geresulteerd in een uitgewerkt plan met tekening, hoe we in de toekomst het Haalders bos zouden willen zien.
Een open bos met verrassende hoekjes. Denk aan bloemenbermen, waterloopje, natuurlijke elementen waar kinderen op kunnen klimmen en klauteren.
Bankjes waar je kunt picknicken , en wandelpaden .
Ook aan de viervoeter wordt gedacht met een omheind uitlaatveld.


Het plan ligt bij de gemeente Lingewaard, waar ons toegezegd is dat medio november met de snoei begonnen wordt. Dit is het grootste werk, want er zal veel gekapt moeten worden om de lijnen van het Haalders bos weer terug te krijgen en weer lucht en licht te krijgen. De medewerking is er en we hopen van harte dat we zomer 2019 het resultaat kunnen aanschouwen.
 

Deze site is voor het laatst geüpdatet op: 22-12-2019