'Speerpunten Dorpsontwikkelingsplan'
Speerpunten Dorpsontwikkelingsplan Haalderen

Thema Verkeer & Veiligheid

Speerpunt 1: Vergroten verkeersveiligheidsbeleving Van der Mondeweg.

Speerpunt 2: Verbetering van de verkeersonveilige situatie rond de Aldi.

Speerpunt 3: Structurele verbetering van comfort- en veiligheidsbeleving van de verplaatsingen in het dorp.

Speerpunt 4: Verkeersluw maken van de dijk

Speerpunt 5: Een sterke betrokkenheid vanuit Haalderense gemeenschap bij het nieuw op te stellen Gemeentelijk Mobiliteitsplan Lingewaard.

Thema Wonen & Omgeving

Speerpunt 1: Opknappen Mariaplein

Speerpunt 2: Bouw van woningen

Speerpunt 3: Verminderen zwerfvuil en
hondenpoep

Speerpunt 4: Uitstraling dorpskern en
dorpskarakter

Speerpunt 5: Onderhoud en groenvoorziening in de openbare ruimte.

Thema Natuur & Recreatie

Speerpunt 1: Toegankelijker maken van Haalderense Bos

Speerpunt 2: Wandelpaden, bewegwijzering en afvalbakken

Speerpunt 3: Polderrecreatie

Speerpunt 4: Uitbreiding van groenvoorzieningen

Speerpunt 5: Herinrichten Kolken

Speerpunt 6: Uitbreiden en toegankelijker maken van Hertenpark

Thema Sociaal leven & Verenigingen

Speerpunt 1: Afstemming activiteiten van verenigingen

Speerpunt 2: Vrijwilligers voor verenigingen

Speerpunt 3: Aanleggen van sportvoorzieningen

Speerpunt 4: Verbeteren huidige evenementen en voorzieningen

Speerpunt 5: Lunchroom

Thema Voorzieningen voor Jong & Oud

Speerpunt 1: Pinautomaat

Speerpunt 2: Meer AED-hulpverleners

Speerpunt 3: Voorzieningen voor ouderen

Speerpunt 4: Voorzieningen voor jongeren
(0 t/m 12)

Speerpunt 5: Voorzieningen voor jongeren
(12 t/m 18)

Deze site is voor het laatst geüpdatet op: 22-12-2019