'Werkgroep Wonen & Omgeving'
Wij stellen voor... Wonen & Omgeving

v.l.n.r. Henk Joosten & Xavier Meulenbeek

Wie zijn wij!?

Wij zijn Henk en Xavier en vormen (tot nu toe) samen de werkgroep Woonomgeving. Allebei vinden we het belangrijk ons in te zetten voor een leefbaar Haalderen waarin jongeren, volwassenen en senioren (betaalbaar) kunnen blijven wonen. Onze achtergronden zijn verschillend maar dat vormt de basis van onze werkgroep!

 

Xavier, 29 jaar, en al vanaf mijn geboorte woonachtig in Haalderen! Ik vind het belangrijk mezelf in te zetten voor Haalderen, omdat veranderingen en vooruitgang alleen worden bereikt wanneer mensen zich hiervoor hard maken. Er zijn voldoende knelpunten die spelen binnen Haalderen dus absoluut de moeite waard om hieraan te werken. Alles voor ons mooie dorp Haalderen!

 

Henk, 71 jaar en daarvan 34 jaar wonende in Haalderen. Ik voel me eveneens betrokken bij de toekomstige ontwikkeling van Haalderen. Een passend huis om in te wonen, voldoende inkomen en alle noodzakelijke voorzieningen op korte afstand bereikbaar, moet voor elke inwoner van Haalderen haalbaar zijn. Daarvoor wil ik mijn opgedane ervaring als oud-wethouder (VROM) van de gemeente Bemmel en mijn huidige netwerk inzetten. 

 

Ons doel!!!

De knelpunten uit het Dorpsontwikkelplan die naar voren zijn gekomen tijdens de eerste startbijeenkomst vormen de drijfveer voor ons werk! Het uiteindelijke doel is om Haalderen ook in de toekomst een aantrekkelijk dorp te laten zijn, want het heeft zoveel moois te bieden! Een paar belangrijke punten die belangrijk zijn om dit tot stand te laten komen, is het hebben van een mooie dorpsuitstraling en het kunnen voldoen aan de woningbehoefte voor jong en oud. Het opknappen van de oude supermarkt op het Mariaplein en bouwen van nieuwe woningen zijn hierbij sleutel tot succes. 

 

Het realiseren van deze plannen is complex omdat je met allerlei overheidsinstanties (gemeente en provincie), woningcorporaties, wethouders en ambtenaars werkt. Daarnaast is er veel overlap tussen de verschillende knelpunten waar de werkgroepen zich mee bezig houden. Het opknappen van het Mariaplein heeft betrekken op woonomgeving, maar ook onder andere op de werkgroepen Voorzieningen voor jong & oud, Verkeer & Veiligheid. Hierin willen we de andere werkgroepen uiteraard niet tekort doen! Er spelen zoveel verschillende belangen waarin zoveel verschillende partijen betrokken zijn dat geduld soms inderdaad een schone zaak is.

 

Wil jij net als wij, jezelf inzetten voor een Leefbaar Haalderen? Heb je geen ervaring? Ook dan ben je welkom! Jouw ideeën zijn al een goede bijdrage naar een betere woonomgeving in Haalderen. Aanmelden via haalderenleeft@gmail.com

Deze site is voor het laatst geüpdatet op: 22-12-2019